Våren er her, med solskinn og fuglesang. I løpet av vinteren har det blitt planlagt mange små og store forbedringer og inngrep i Tønsbergs gater, fortau og tomter. Et sikkert vårtegn er det når gravemaskinene kommer fram, og arkeologene kommer ut fra sine kontorer for å se hva som finnes under bakken..

Derfor presenterer vi her en ny, liten serie korte bloggsnutter fra NIKUs prosjekter i Tønsberg. Det kan være at det er en unskyldning for å få vist fram den snasne sykkelen vår.. For den nysgjerrige er det også en fin mulighet til å finne ut hva det graves etter og hvor..

niku_ark_ 334186

I dag presenterer vi forrige ukes gravning i gateløpet i Conradisgate, ved Øvre Langgate 28. Her ble det gravd for å legge ny vannledning til Øvre Langgate 28. Det skulle graves en grøft fra eksisterende kum i Conradis gate og inn til Øvre Langgate 28. Grøften skulle graves ned i eksisterende trase for vannledning, og vi håpet å se om det eventuelt stod igjen bevarte kulturlagsrester i grøftens profiler. Den aktuelle eiendommen ligger i et område som i middelalderen var utkanten av byen. Like i nærheten ligger ruinene etter Olavsklosteret og restene etter klosterets kirkegård. Det ble ikke påtruffet automatisk fredede kulturlag i grøften, kun grålige masser av sand, grus og silt. Denne undersøkelsen viser at det ikke later til å være spor av automatisk fredede kulturlag i denne delen av Conradisgate. Dette har stor verdi for den fremtidige forvaltningen av middelalderbyen Tønsberg.

Hvor er neste stopp for niku-sykkelen? Følg med!