NIKU-arkeologer i teknologisk storprosjekt
Et europeisk forskningsprosjekt med hovedsete i Wien skal bruke over 50 millioner kroner på å forske på nye, teknologiske metoder i arkeologien. Fra Norge deltar arkeologer fra NIKU. Det er det østerrikske forskningsinstituttet «LBI for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology» som har som mål å utvikle faglig forsvarlige og kostnadseffektive metoder til bruk i ikke-destruktiv arkeologi, for eksempel laserskanning fra fly og geofysiske metoder. Mens tradisjonell arkeologi av natur er destruktiv ved at man fjerner jord og kulturlag, kan teknologiske metoder kartlegge arkeologiske objekter uten å gjøre skade på kulturlag eller objekter. Bak instituttet står Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG), et privat østerriksk forskningsselskap. De bidrar med nærmere 32 millioner kroner i prosjektets første fire år. Totalt er prosjektbudsjettet på over 50 millioner kroner.

NIKU er norsk deltaker
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er norsk samarbeidspartner i prosjektet, og forskere herfra skal i hovedsak jobbe med flyskanning og geofysikk. – Det er ikke avklart hvilke norske delprosjekter og studieområder som skal inngå, det vil blant annet være avhengig av organiseringen og egen delfinansiering, noe vi arbeider med å få på plass i disse dager. Det er et utrolig spennende prosjekt vi gleder oss til å jobbe på. NIKU har erfaring med flybåren laser og geofysikk fra flere tidligere prosjekter. Blant annet brukte vi geofysiske metoder for å kartlegge klosterruiner under bakkenivå ved Verne kloster utenfor Moss for kort tid siden, sier arkeolog og prosjektleder fra NIKU Knut Paasche.

Thomas Zitz og Wolfgang Neubauer fra UNI Wien studerer mulighetene for storskalageofysikk i Larvik kommune foto: Trude Aga Brun, Kulturarv

Det skal velges en rekke geografiske caseområder som skal danne grunnlaget for forskningsarbeidet. Ett eller flere av caseområdene vil bli lagt til Norge, og er tenkt rettet inn mot registrering og forvaltning av arkeologiske kulturminner.

Enestående mulighet
Totalt har prosjektet åtte samarbeidspartnere fra Østerrike, Tyskland, England, Sverige og Norge. Prosjektet ledes av professor i arkeologi Dr. Wolfgang Neubauer fra Universitetet i Wien, hvor prosjektets hovedsete også vil ligge. – LBI tilbyr en enestående mulighet til å fremme nødvendig grunnforskning og teknologisk utvikling for å kunne kartlegge hele arkeologiske miljøer som dekker flere kvadratkilometer. Ikke-destruktiv dokumentasjon av kulturminner i bakken er en av de største utfordringene i vår tid i forbindelse med bevaring av arkeologiske og historiske objekter. Utfordringene kan bli løst ved å bruke den siste teknologien for arkeologiske undersøkelser som flybårne laserskanning, magnetometer og georadersystemer som både kartlegger terrenget og arkeologiske objekter under bakkenivå med stor nøyaktighet, for deretter å visualisere funnet direkte på en pc-skjerm, sier Wolfgang Neubauer.

Sak på nettsidene til Universitetet i Wien

Melding på LBG sine nettsider

LBIs nettside

For mer informasjon kontakt:
Knut Paasche, Prosjektleder LBI-Norge og leder av arkeologiavdelingen i NIKU Mobil: 99 51 15 10, E-post: knut.paasche(a)niku.no

Prof. Mag.Dr.Wolfgang Neubauer, Prosjektleder Vienna Institute for Archaeological Science Geophysical Prospection, Geodesy and Photogrammetry Mobil: +43 664 60277 40304, E-post: wolfgang.neubauer(a)univie.ac.at