Under gulvet i Borgen er det middelalderlag
Under gulvet i Borgen er det middelalderlag

Middelalderlag under Borgen

Den store murbygningen kalt «Borgen», den med Aftenpostenreklamen på, stod inntil Bispegata. Den  huset mange aktiviteter i sin siste del, ikke minst lokaler for kunstnere, kulturarbeider og  musikere, bl.a. Dumdum boys. Den ble revet i 2013. Opprinnelig ble Borgen oppført i 1921 som jernbane vognverksted med kjøreporter inn fra sør. I 1953 ble den påbygd 2 etasjer og i 1972 ble store deler omgjort til kontorer.

Under gulvet i Borgen er det fortsatt i noen områder kulturlag fra middelalderen, mellom fundamentpilarene av betong. På bildet er det de mørke brune områdene, mens de lyse er naturbakken som her består av sand og derunder leire. Like nord for Borgen er det funnet deler av en laftebygning. I de nærmeste ukene vil disse lagene blir gravd ut og vi håper på spennende funn.

En forsmak fant arkeologene fra NIKU ved grovrensingen av området, gjenstander og bein fra forskjellige tidsperioder. Dagbladets journalist lekte seg med tanken på hva det kunne være. Nei, det var verken spor av Sigurd Jorsalfar eller Kristi kors…

Se http://www.dagbladet.no/2014/05/14/nyheter/innenriks/middelalderparken/middelalderen/arkeologi/33293506/