Skrevet av Halldis Hobæk, arkeolog og prosjektleder

utgravningsstedet-i-bergen
Oversikt over utgravningsområdet i Bergen

NIKU Bergen er i gang med arkeologisk utgravning i et lite felt i Bryggesporden ved innløpet til Kong Oscars gate.

I forbindelse med opprustning av Kong Oscars gate skal en vannkum byttes ut, og etter fjerning av gammel kum og pigging av betong er vi endelig nede i spennende nivåer.

Området vi graver i var opprinnelig del av Vågen, men ble fylt ut i løpet av middelalderen.

Funnet en gammel kaifront?

Vi har fått fram gammelt tømmer i profilveggene i feltet – er det del av en gammel kaifront, eller kanskje et bolverkskar?

Det blir spennende å finne ut mer om hvordan denne delen av byen ble bygd ut.

Tross skader fra den gamle vannkummen på stedet har kulturlag fra middelalder klart seg langs sidene av feltet.

arkeolog-dunlop
Arkeolog A. Rory Dunlop fra NIKU Undersøker kulturlag i profilvegg i utgravningsfeltet

Samarbeid med museet i Bergen

paleobotaniker-overland
Paleobotaniker Anette Overland fra Bergen Museum tar ut pollen- og makrofossilprøver.

Kulturlagene blir nå gravd ut, og til nå har vi bl.a. funnet skår av keramikk, fragmenter av lær og et par biter av baksteheller.

Skall av hasselnøtter er det mye av, slik det ofte er i kulturlag fra middelalder, men i tillegg inneholder lagene her også mye dyrebein.

NIKUs arkeologer samarbeider med paleozoolog og paleobotaniker fra museet i Bergen for å kunne hente ut mest mulig kunnskap fra kulturlagene.

Paleozoologen analyserer dyrebein og paleobotanikeren pollen samt frø og andre planterester.

Vi oppdaterer her på Arkeologibloggen etter hvert som vi får resultater fra utgravningen, så følg med!

Her kan du finne mer informasjon om Statens Vegvesens opprustning av Kong Oscars gate.