Utgravningen i Søndre gate  Trondheim som pågår nå har fått mye oppmerksomhet. Det kan være Olav den Helliges kirke som nå graves frem i Trondheim.

Det er et internasjonalt team bestående av arkeologer fra Sverige, Spania, England og Norge som jobber med denne utgravningen. De har lyst å vise hvordan de jobber og det vil de gjøre med tekst, video og 3D-modeller.

Prosjektleder fra NIKU er Anna Petersén, som også har stått bak utgravningen av brønnen på Sverresborg.

I denne videoen forteller Anna litt om utgravningen som foregår nå.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=6jdPEaAXdmU]

Arkeologi handler mye om å registrere forskjellige kulturlag. Det gjøres med en rekke teknologiske hjelpemidler. Dette materialet er igjen nyttig hvis en vil generere en 3d-modell.

Her er en 3-D-modell av utgravningsfeltet fra den 1. oktober i år. Da er kirken mindre synlig, men modellen gir et godt bilde av hva arkeologene jobber i.

Siden har kirkebygningen kommet mer frem, og her forteller arkeolog Christina litt mer om det de finner finner på siten. Noe av det lukter ganske ille.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=gBUqyQwvKG4]

Arkeologen fortsetter å grave og her er en 3D-modell fra tirsdag 18. oktober. Stadig mer av kirkebygget og områdene rundt er i ferd med å dukke opp, og vi gleder oss til fortsettelsen.

https://sketchfab.com/models/6729409680154b68b703c348e50d06e2

Følg med her på arkeologibloggen for flere oppdateringer med tiden