Bruk av magnetometer på Stonehenge

LBI-prosjektet (LBI for Archaeological Prospection & Virtual Archaeology) har de siste tre ukene gjennomført de første undersøkelsene på Stonehenge i England. Et nytt såkalt ”woodhenge” er oppdaget ved hjelp av storskala magnetometer og georadar 900 meter nordvest for det kjente monumentet. Det nye funnet består av en sirkulær grøft omkranset av en mindre sirkel av dype groper, hvor det i yngre steinalder sto plassert høye stokker, altså en innhegning eller ”henge”. Prosjektets engelske deltagere med professor Vince Gaffney fra Universitetet i Birmingham i spissen tolker dette som en religiøs samlingsplass på lik linje med der andre religiøse momentene i området.

Fra Norge har NIKU sendt deltagere ved arkeolog Lars Gustavsen og prosjektleder for det norske LBI Knut Paasche for å delta i den engelske delen av prosjektet. En av hensiktene med forskningsprosjektet er å samle kompetanse fra alle de fem deltagerlandene, og bruke denne inn mot casestudies i samtlige land. Det har også fra norsk side vært viktig å være med å teste ut metodikken, slik at disse også kan tilpasses norske forhold på best mulig måte.

Årets norske prosjekt vil bli gjennomført i begynnelsen av september i et kulturlandskap i Larvik i Vestfold, hvor det som kjent er gjort en rekke spennende funn fra blant annet vikingtid. Denne uka jobber imidlertid prosjektet på Stonehenge i England. Etter dette drar prosjektet videre til Wien i Østerrike og så til Uppåkra i Sverige, før prosjektet starter opp i Vestfold i månedsskiftet august/september.

En viktig del av prosjektet er å innføre såkalt storskala geofysiske undersøkelser. Dette vil si bruk av magnetometer og georadar koblet til motoriserte kjøretøy. Årets start ved Stonehenge viser både særdeles gode resultater rent arkeologifaglig, samtidig som det nå er klart at metoden kan dekke flere hektar om dagen. Store arealer på kort tid er viktig, da bruken av utstyret er kostbart. Samtidig er det viktig at effektiviteten ikke går utover kvaliteten på undersøkelsene.


Stonehenge er et av verdens mest kjente megalittiske monument. I tillegg finnes det en rekke andre kultiske elementer i landskapet rundt megalittene. Alt fra store monumentale gravhauger til den såkalte ”cursus”, som er en hele tre kilometer lang innhegning tolket som et anlegg for kultisk virksomhet. De geofysiske undersøkelsene har kunnet tegne ut deler av dette anlegget, slik at vi nå kan komplimentere tidligere tegninger og forstå helheten i dette enorme anlegget på en bedre måte.

Les mer om resultatene her:
The University of Birmingham – Press release
BBCs vitenskapsblogg