Etter fem måneders arbeid i all slags vær og under alle slags forhold er nå utgravningen i den fremtidige Dronning Eufemias gate i Bjørvika avsluttet. NIKUs arkeologer har siden august gravd seg flere meter ned i leirmassene i det gamle havneområdet, og har til sammen funnet tre båter, flere laftekasser (deler av bryggeanlegg) og en mengde funn fra Oslos middelalder.

Oversiktsbilde av de østlige laftekassene. Foto: Mathieu Ott
Heising av laftehjørner. Foto: Mathieu Ott

Den siste uken av feltarbeidet rådde det en hektisk stemning. Spesiell innsats ble lagt ned i dokumentasjon og prøvetagning av laftekassene. Dendrokronologiske prøver, eller årringsdatering, kan gi god tidfesting av treverk. De siste dagene av feltarbeidet ble også brukt til å skjære av og heise ut to hjørner av de østlige laftekassene. Senere kan man ta stokkene fra hverandre og dokumentere laftene, og dermed forstå mer om hvordan kassene er bygget opp.

Huggmerker på en av laftekassene. Foto: Mathieu Ott.

De østlige laftekassene fra DEG-prosjektet virker å være forseggjorte. Det ble oppdaget huggmerker i de nederste fem omfarene i begge laftekassene – det vil si at man har hugget inn streker med øks for å nummerere stokkens plassering når laftekassen skulle settes sammen. Dette antyder at laftekassene har vært satt sammen tidligere. Det er mulig at senkingen av bryggene i sjøen ble utført ved at laftekassene ble satt sammen på isen og så senket ned i vannet, kanskje ved hjelp av styrepåler. Det er funnet flere mulige styrepåler under utgravningen. Dateringen av anlegget er fortsatt usikker, men arbeidshypotesen er at bryggene er fra 1300-tallet.

Nå skal NIKU arbeide videre med alle dataene vi har samlet inn gjennom utgravningen.

Da gjenstår det bare for arkeologene på DEG-prosjektet å takke for oss, og takke dere som har fulgt innleggene her på NIKUs arkeologiblogg.

Noen av arkeologene ved DEG-prosjektet.