Utgravningsområdet sør for Bispegata, vest for Klypen.
Utgravningsområdet sør for Bispegata, vest for Klypen.

Den 14. april startet NIKU og Follobaneprosjektet undersøkelser i nye områder i middelalderbyen: umiddelbart nord og sør for Bispegata. Dagens gate følger samme løp som middelalderens Bispeallmenning, som gikk fra biskopens borg ved Oslo torg i øst til Bispebrygga i vest. Dette var en viktig gate i middelalderens Oslo, sannsynligvis med mange aktivitetsområder knyttet til seg.

Det er gjennomført mer eller mindre godt dokumenterte gravearbeider innenfor tiltaksområdet fra 1870-årene og fram til i dag. NIKUs nylig avsluttede undersøkelse av Arkeologigropa og områdene øst og vest for Klypen avdekket betydelige mengder kulturminner, også i de områdene som var antatt ødelagt av moderne konstruksjoner. Ikke minst ble det uventet funnet 0,4 m tykke kulturlag under betonggulvet i Borgen og rester av en trebygning mellom Borgen og Bispegata. Ved utgravningene i Arkeologigropa, rett sør for Bispegata og øst for Klypen, var det bevart 2 meter tykke kulturlag med flere nivåer av konstruksjoner fra middelalder og etterreformatorisk tid.

I området hvor Bispegata møter Dronning Eufemias gate, dokumenterte NIKU i 2013 en rekke bolverkskonstruksjoner tolket som fundamenter for brygger og sjøboder. Vestre del av området sør for Bispegata som skal graves i år har potensiale til å belyse den forholdsvis ukjente overgangssonen mellom middelalderbyen og havneområdet, og enda mer spesielt: forholdet mellom bispegården og bryggene.

"Haven" nord for Bispegata. Navnet kommer av at barokkhagen tilhørende Ladegården tidligere strakk seg gjennom dette området og helt ned til sjøkanten.
«Haven» nord for Bispegata. Navnet kommer av at barokkhagen tilhørende Ladegården tidligere strakk seg gjennom dette området og helt ned til sjøkanten i vest.

Undersøkelsene av området nord for Bispegata kan også gi ny informasjon om biskopens del av middelalderbyen. Området kalles Haven – for tidligere strakk Ladegårdens store barokkhage seg helt ned til sjøkanten. Et øst-vestgående murparti, tolket som bispegårdens ytre, nordre ringmur er tidligere avdekket i området. Det er lite trolig at det fremdeles er bevart rester av murverk, men det kan bli påtruffet fundamentgrøfter i undergrunnen.

De pre- og tidligurbane fasene av Oslo er ikke godt dokumentert, og forløpet i bydannelsen og eventuelle spor av en eldre agrar bosetning blir viktig å undersøke i de kommende utgravningene. Tidligere undersøkelser på Follobaneprosjektet har avdekket flere spor av tomtegrenser gravd ned gjennom eldre dyrkningslag, noe som gir gode muligheter for å få kunnskap om framveksten og utviklingen av en organisert byplan ettersom områder som tidligere ble benyttet til jordbruk ble innlemmet i byen.

Følg med på NIKUs arkeologiblogg framover! Her blir det jevnlig presentert funn og resultater fra de pågående utgravningene langs Bispegata.

 

Egil Lindhart Bauer

Prosjektleder