Arkeologer fra NIKU og Kulturarv er i disse dager i gang med storskala geofysikk i områdene rundt Gokstadhaugen i Vestfold. Undersøkelsene er en del av forskningsprosjektene Gokstad Revitalised og Ludvig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology.

Et motorisert georadarsystem av typen MALÅ MIRA (MALÅ Imaging Radar Array) ved Gokstadhaugen.

Tidligere har vi ved hjelp av avanserte radar- og magnetometersystemer avdekket omfattende bosetningsspor og gravhauger ca. 500m sør for Gokstadhaugen.  Bosetningen har i vikingtid ligget rett ved strandsonen hvor det trolig har vært en havn. Vi har også funnet spor etter virksomhet i området mellom flo og fjære, strukturer som vi foreløpig ikke kan si med sikkerhet hva er, men som kanskje har hatt med et havneanlegg å gjøre.

Klargjøring av magnetometersystem og ATV ved Gokstad
En ATV med et flerkanals magnetometersystem gjøres klar til kjøring ved Gokstad.

Noen av strukturene skal graves ut senere i sommer, og hensikten med vårens undersøkelser er å kartlegge området med høyere oppløsning i forkant av utgravningene slik at arkeologene får et effektivt planleggingsverktøy både før og under gravningen. I tillegg skal vi gjøre undersøkelser i nærområdet rundt gravhaugen, for å få en bedre forståelse for landskapet rundt haugen og for å kunne sette haugen inn i en bredere kontekst.

Utstyret vi bruker i disse undersøkelsene består av to georadarsystemer og ett magnetometersystem. Alle instrumentene er motoriserte, noe som gjør at vi kan dekke store områder i løpet av relativt kort tid. I tillegg er instrumentene koblet til RTK GPS-systemer som gjør at målingene kan kartfestes med høy grad av nøyaktighet.

Resultatene vi har fått så langt er svært spennende, men før vi kan si noe mer om årets undersøkelser må datasettene bearbeides videre av eksperter i Wien. Her vil dataene filtreres og finjusteres før anomaliene vi har funnet undersøkes og tolkes om til arkeologiske strukturer og hendelser.