Og ikke minst den danske arkeologen Annes første skjelett i Norge!

Denne uken har vi funnet rester etter en middelaldersk grav under grunnen i Møllegaten. Graven har ligget på den sørøstre delen av Peterskirkens kirkegård, og graven var orientert i retning sørvest – nordøst. Graven var blant annet forstyrret av to moderne grøfter, og det var dessverre lite igjen av skjelettet- kun ribben fra venstre side av kroppen, korsbenet samt leggen bestående av skinneben og leggben. Men det var bevart noe forråtnet treverk (det brune feltet midt i bildet) som antakelig stammer fra kisten.